Tjenester

Regnskap

Løpende regnskapsførsel
Periodiske avslutninger, avdelingsregnskap og prosjektregnskap. Periodevise rapporteringer som sikrer at din virksomhet overholder offentlige plikter og frister.

Fakturering

Komplett faktureringstjeneste
Innebærer fakturering, utsendelse, purring og videresending til inkasso dersom det er behov for det.

Budsjettering

Nødvendig for de fleste
Hva tror du vil skje med foretaket ditt i året som kommer? Hva vil dette økonomisk sett føre til? Vi hjelper deg med å sette opp de riktige postene.

Betalings- og Remitteringstjenester

Vi tilbyr betalingsformidling for å effektivisere kundens hverdag. Dette innebærer utbetaling av lønn, regning og oppfølging av leverandører.

Rådgiving- og Konsulenttjenester

Vi tilbyr rådgiving innen utvikling av aksjeeierverdier, oppkjøp- og salgsprosesser, strategiske planer for vekst, kjedeetablering, krisehåndtering, intern rapportering, finansielle løsninger, strukturelle løsninger og ledelse.

Årsoppgjør / Ligning

Vi utarbeider og sender inn årsoppgjør til Brønnøysund og ligningspapirer til Skatteetaten.

Firmaetablering

Alle typer foretak
Vi bistår ved etablering, endring og avvikling av alle typer foretak. Vi tilbyr oppfølging som valg av selskapsform, forretningsplan og plikter ved firmaetablering.

Lønn

Komplette tjenester tilknyttet lønn
Vi foretar alle praktiske oppgaver med lønnskjøringer, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utbetaling av lønn, distribusjon av lønnsslipper og lønns-og trekkoppgaver, reiseregninger og oppfølging mot NAV.

Skatt

Vi har svaret
Det er mange spørsmål knyttet til skatt. Vi tilbyr rådgiving og oppfølging av de fleste skattespørsmål knyttet til din virksomhet.

DRØS, KAFFE OG GODE HISTORIER I ET HISTORISK BYGG

Vi holder ikke til i et standard kontorbygg og vi er ikke et standard regnskapskontor. Kom gjerne innom en tur, så skal vi både vise, fortelle og forklare.

Kontakt oss!

Scroll to Top